1. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Sivuhommat Oy
  Postiosoite: Helsinginkatu 20, 00530 Helsinki
  Y-tunnus: 2988684-5

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  Nimi: Jaakko Kangosjärvi
  Postiosoite: Helsinginkatu 20, 00530 Helsinki
  Sähköposti: info(at)sivuhommat.fi

 3. Rekisterin nimi

  Sivuhommat Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Sivuhommat Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä muihin verkkopalvelun ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelin, sähköposti. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoja rekisteröityjen tekemistä tilauksista.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkokauppaa käyttäessään.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Sivuhommat Oy:n verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Rekisteri on atk-muotoinen, mutta mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.